Wat biedt Heavy Cross Hulpverlening?

 • Ambulante jeugd- en gezinshulp* 
 • Cognitief gedragstherapeutisch werk
 • Individuele faalangstreductietraining
 • Hulp aan gezinnen met weerstand tegen hulpverlening en een veelvoud aan problemen die zich manifesteren op meerdere leefgebieden. Waarbij de problemen vaak van chronische aard zijn.
 • Jeugdhulp op school
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Behandelen van leerlingen bij (dreigend) voortijdig schooluitval

*ambulant wil zeggen: bij jou thuis of op een andere plek die jij en ik samen hebben afgestemd

 

De behandeling van kinderen en jongeren tot 16 jaar gaat altijd samen met één of meerdere oudergesprekken of ouderbegeleiding. Ik vind het van groot belang om samen te werken met het netwerk van kinderen/jongeren, waaronder scholen. Indien jongeren 16 jaar of ouder zijn, zal ik in overleg met de jongere bepalen of ouders/verzorgers betrokken worden bij de behandeling.

 

Klachten

 • (Faal)angst en sociale angst
 • Somberheid en depressie
 • Negatief zelfbeeld
 • Zelfcontroleproblemen/agressieregulatiemoeilijkheden
 • Tics
 • Assertiviteitsproblemen
 • Sociale moeilijkheden (o.a. autisme)
 • Aandacht- en concentratiemoeilijkheden
 • Gedragsproblemen en hyperactiviteit
 • Leeftijdsfaseproblematiek
 • Opvoedproblemen
 • Verstoorde ouder- kindrelatie
 • Multiproblemen (problemen op meerdere leefgebieden)

 

Behandelmethoden

 • Cognitief gedragstherapeutisch werk
 • Ouderbegeleiding
 • Psycho-educatie
 • Oplossingsgerichte gesprekstherapie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Sociaal competentiemodel
 • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
 • Sociale netwerkstrategien (SNS), waaronder familienetwerkberaad (FNB)
 • Signs of safety (SOS)