Samenwerking

 

Psychologenpraktijk Noordkop

Heavy Cross Hulpverlening werkt samen met en in opdracht van Psychologenpraktijk Noordkop. Voor deze praktijk voert Heavy Cross Hulpverlening ambulant cognitief gedragstherapeutisch werk, ouderbegeleiding en diverse jeugdhulpopdrachten uit. Ambulant wil zeggen dat de hulp bij jou thuis wordt aangeboden, op locatie van de praktijk of elders op een door jou en ik samen afgestemde plek. Ik werk onder supervisie van regiebehandelaar Dhr. drs. R. (Roy) de Vos.

 

Primair (basis) en middelbaar (voortgezet) onderwijs

De afgelopen jaren heb ik een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd met verschillende scholen in het primair en middelbaar onderwijs. Ik stuur altijd aan op afstemming en samenwerking met scholen. De school is een belangrijke omgeving voor de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van een jeugdige. Deze twee ontwikkelingsgebieden beïnvloeden elkaar. Daarom vind ik het van groot belang dat de hulpverlening wordt afgestemd op het ontwikkelingsproces van de jeugdige op school.