OVER HEAVY CROSS

 


Even voorstellen

Heavy Cross Hulpverlening is op 1 juli 2021 opgericht door Bart Burggraaff. Ik ben graag actief met mijn twee kinderen. In mijn vrije tijd sport ik graag. Verder ben ik trainer-coach van het voetbalteam van mijn zoon.

Ruim 18 jaar ben ik werkzaam binnen de hulp- en dienstverlening. Ik ben een beroepsgeregistreerd jeugd- en gezinsprofessional (SKJ). Mijn meest recente werkervaring heb ik opgedaan binnen het middelbaar onderwijs als schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleider en begeleider ondersteuningspunt. Binnen de jeugdzorg heb ik gewerkt als ambulant jeugdhulpverlener met gezinnen en jeugdigen binnen het vrijwillig kader. Als intensief ambulant gezinsbehandelaar heb ik met gezinnen gewerkt die kampen met problemen op meerdere leefgebieden. 

Voordien heb ik als maatschappelijk werk en dienstverlener met volwassenen gewerkt in het gedwongen kader; gevangeniswezen en reclassering. Ik ben in de zorg- en hulpverleningssector gestart als sociaalpedagogisch werker met het begeleiden van jeugd (LVB 16+) en volwassenen in de gehandicaptenzorg.

Om het werk binnen mijn vakgebied goed te kunnen uitoefenen heb ik verschillende opleidingen en trainingen afgerond. Waaronder de Post-HBO opleidingen Cognitief Gedragstherapeutisch Werker Kind&Jeugd (CGW K&J) en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), de HBO opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) en de MBO opleiding Sociaal Pedagogisch Werker (SPW 4). Daarnaast heb ik tal van trainingen gevolgd binnen de jeugdzorg- en onderwijssector. Om mijn beroepsregistratie en expertise op pijl te houden volg ik jaarlijks één of meerdere trainingen of opleidingen, klinische lessen en bezoek ik congressen. Verder kan ik als zelfstandig ondernemer ook nog putten uit enige studie- en werkervaring binnen de commerciële sector. 

Met mijn opgedane expertise wil ik mij als zelfstandig hulpverlener inzetten voor jeugd en gezin. Ik werk altijd onder supervisie van een regiebehandelaar. Het behandelen van jeugd en gezinnen  doe ik vanuit een ambulante* setting. Daarnaast behandel ik jeugd met psychische klachten in een ambulante en praktijksetting.

* ambulant wil zeggen; bij jou thuis of op een andere plek die jij en ik samen hebben afgestemd

 

Werkwijze

Maatwerk staat centraal binnen mijn manier van hulpverlenen. Ik werk altijd systemisch en contextueel. Een persoon is altijd onderdeel van een systeem en diens problemen doen zich altijd voor binnen een context. Een probleem staat nooit op zichzelf en de oplossing meestal ook niet. Daarom verhelder ik samen met jou en de mensen om je heen de context, waarna we samen aan de slag gaan om jouw kwaliteit van leven te verbeteren. Met als doel dat jij straks weer zonder professionele hulp verder kan. Het hulpverleningsproces ziet er als volgt uit. We voeren eerst een intakegesprek, vervolgens maken we een hulpverleningsplan en daarop volgen de acties (behandelsessies). Tussentijds evalueren we je voortgang en indien nodig stellen we de hulpverlening bij.

 

 

De kracht van Heavy Cross Hulpverlening

Het zit hem niet enkel in de interventies. Die zijn louter op basis van methoden. Het zit ook voor een aanzienlijk deel in mijn attitude:

- Altijd naast de cliënt blijven staan, ook of vooral bij tegenslag,

- oprecht geloven dat de cliënt zijn situatie kan verbeteren,

- het zien van de kleinste stapjes in diens proces,

- present zijn wanneer het erom gaat (crisis e.d.),

- het benoemen van progressie en vieren van succeservaringen,

- het (laten) delen hiervan met het volledige netwerk om ook bij hen het vertrouwen in het proces van de cliënt te vergroten.

 

De 7 kernwaarden van Heavy Cross Hulpverlening

 

1. Liefde

Hoewel mensen op een destructieve wijze met elkaar of zichzelf om kunnen gaan, is er ook altijd liefde aanwezig. In sommige gevallen kun je zelfs zeggen; “Hoe meer strijd, hoe meer liefde!” Als er geen liefde lijkt te zijn, gaan we er samen naar op zoek.

2. Gelijkwaardigheid

Heel simpel; “Ieders poep stinkt!”

3. Verbondenheid

Wederom simpel; “Mensen hebben elkaar nodig!” Werken aan sociale verbinding vind ik een must om jezelf goed te kunnen ontwikkelen.

4. Vertrouwen

Vertrouwen hebben in elkaar en jezelf vind ik een basisprincipe. Bij een tekort, werken we eraan.

5. Kwetsbaarheid

Je kwetsbaar opstellen, door bijvoorbeeld hulp te aanvaarden, vind ik de grootste kracht die je kunt bezitten.

6. Kwaliteit

Ik ben een beroepsgeregistreerd jeugd- en gezinsprofessional (SKJ) en ik werk onder regie en supervisie van een regiebehandelaar. Om mijn registratie te behouden, dien ik mijn vakbekwaamheid op peil te houden en de kwaliteit van mijn hulpverlening te borgen. Dat doe ik door het regelmatig volgen van diverse opleidingen en trainingen binnen mijn vakgebied en te overleggen met collega's. In mijn werk maak ik gebruik van effectieve methoden en technieken. En ik werk vooral vanuit mijn geloof in jouw kunnen en mogelijkheden. Mocht ik niet over de benodigde expertise beschikken passend bij jouw hulpvraag, dan zoeken we samen naar een hulpverlener met de juiste expertise.

7. Tevredenheid

Ik ben pas tevreden als jij het bent. Jij bepaalt de mate van tevredenheid. We toetsen regelmatig of je op de goede weg zit. Levert mijn hulp niet het gewenste effect op of is er geen klik? Dan verwijs ik desgewenst door naar een beter passende hulpvorm of professional.

 

Missie van Heavy Cross Hulpverlening

Het effectief en doelgericht behandelen van jeugd en gezin. Met als doel dat zij tijdens en na de behandeling in staat zijn gezonde en effectieve copingstrategieën toe te passen en patronen te doorbreken. Het versterken van ouders hun (opvoed)vaardigheden om hun kinderen daarin te begeleiden. Daarnaast het bevorderen van de sociale verbinding, eigen kracht, zelfredzaamheid en hiermee de kwaliteit van leven van jeugdigen en gezinnen. Door het bieden van kwalitatieve hulp op maat en gebruik van evidence based methodieken en behandelmethoden.

 

Visie van Heavy Cross Hulpverlening

Ieder mens heeft het recht op een leven waarin hij of zij zich op een positieve manier kan ontwikkelen. Lijden is een wezenlijk onderdeel van het leven. Je lijdensweg is vaak zwaar, pijnlijk, eenzaam én tegelijkertijd de mooiste weg naar verandering. Iedereen verdient hierbij de steun van anderen en waar nodig professionele hulp. Voor veel mensen is het aanvaarden van hulp de grootste en moeilijkste stap. Degenen die de kracht hiertoe hebben gevonden, hebben hiermee vaak de eerste stap naar gedragsverandering gezet. De overwinningen in hun proces stellen hen in staat om nieuwe gezonde copingstrategieën toe te passen en maken hen weerbaarder bij tegenslag. Het ontwikkelingsproces van een toestand van lijden naar het leiden van een liefdevol leven naar tevredenheid.